Prawo rodzinne

Figurki rodziny

Działam w zakresie prawa rodzinnego regulującego stosunki pomiędzy członkami rodziny. Prawo rodzinne stanowi jedną z trudniejszych gałęzi prawa, gdyż dotyczy bardzo delikatnych tematów związanych z życiem osobistym.

Świadczę kompleksowe usługi prawne w tej materii, doradzam odpowiednie rozwiązania poszczególnych spraw. Zakres moich usług z dziedziny prawa rodzinnego obejmuje m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów pism procesowych, projektów rodzicielskich planów wychowawczych, projektów umów, opinii prawnych oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych, negocjacjach i mediacjach.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Moja kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego, takie jak:

  • sprawy o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, separację
  • sprawy o alimenty (w tym o obniżenie, podwyższenie alimentów)
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej
  • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • sprawy o przysposobienie (adopcję)
  • sprawy o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
  • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie