Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa, która ma największe znaczenie w życiu codziennym. Normuje stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, osobami fizycznymi i prawnymi. Przede wszystkim mamy z nim styczność przy okazji zawierania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów.
Zakres usług mojej kancelarii na gruncie prawa cywilnego obejmuje m.in. prawo rzeczowe normujące stosunki prawne związane z własnością rzeczy, prawo zobowiązaniowe regulujące stosunki obrotu majątkowego, zarówno między osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi oraz prawo spadkowe obejmujące przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela.

W jakich sprawach działam?

Świadczę pomoc prawną dotyczącą:

 • spraw o odszkodowanie
 • spraw o zapłatę
 • spraw o zasiedzenie
 • spraw o wydanie rzeczy
 • spraw o naruszenie posiadania
 • spraw dotyczące umowy pożyczki lub darowizny
 • spraw z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów
 • spraw o eksmisję
 • spraw o ustanowienie lub zniesienie służebności
 • spraw o zniesienie współwłasności
 • spraw o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy