Zakres usług kancelarii adwokackiej

W ramach prowadzonej działalności adwokackiej świadczę szeroki zakres usług prawnych, obejmujący różne dziedziny prawa, w tym prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy i prawo karne. Oferuję pomoc prawną dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i samorządowych. W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego specjalizuję się w sprawach o rozwód i separację oraz podział majątku wspólnego małżonków.

Zapewniam porady prawne i pomoc w rozwiązaniu różnego rodzaju kwestii prawnych, poprzedzone dokładną analizą konkretnego przypadku. Świadczę konsultacje osobiste w siedzibie kancelarii oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Pomoc wykwalifikowanego adwokata

Klientów indywidualnych reprezentuję przed sądami, sporządzam projekty pism i umów, wezwań, pozwów, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych. Świadczę profesjonalną pomoc prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek i przedsiębiorstw, zarówno doraźną, jak i stałą obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej podmiotu. Sporządzam pisemne opinie oraz analizy prawne, uczestniczę w negocjacjach oraz reprezentuję klientów przed sądami, urzędami i innymi instytucjami. Doradzam, zapewniając ochronę prawną we wszystkich aspektach działania firm.

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Prawo pracy