Prawo pracy

Narzędzia

Oferuję pomoc w zakresie prawa pracy, skierowaną zarówno do pracodawców, jak i do pracowników. Przygotowuję dokumentację pracowniczą i opinie prawne z zakresu prawa pracy, udzielam doraźnego i stałego doradztwa prawnego. Reprezentuję pracownika/pracodawcę w sporach pracowniczych, zarówno na etapie mediacji, jaki i w sądach. Mogą Państwo zasięgnąć u mnie porady prawnej czy zlecić audyt dokumentacji pracowniczej.

Pełen zakres usług prawnych dla pracodawców i pracowników

Moja kancelaria zajmuje się świadczeniem usług:

  • doradztwo z zakresu prawa pracy dla pracodawców. Sporządzanie opinii prawnych z następujących dziedzin: czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, prawo do urlopu, wypadki przy pracy itp.
  • sporządzanie umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji
  • projekty oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy o pracę
  • tworzenie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy
  • dochodzenie wypłat należnych wynagrodzeń za pracę
  • odszkodowanie powstałe na skutek naruszenia zasad równego traktowania, dyskryminacji, mobbingu
  • sporządzenie wniosków i pozwów o sprostowanie świadectwa prac