Prawo karne

Kajdanki i młotek

Świadczę usługi w zakresie prawa karnego – reprezentacji przed sądem, sporządzania pism sądowych oraz innych urzędowych a także udzielania porad prawnych. Oferuję reprezentowanie zarówno w odniesieniu do prowadzenia obrony jak i w przypadku reprezentowania pokrzywdzonych.

Moim celem jest zagwarantowanie Państwu pomocy w sprawach karnych, karno-skarbowych, o wykroczenia. Mam duże doświadczenie w prowadzeniu sprawy na etapie postępowania wykonawczego – m.in. o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Prawo karne – zakres mojego działania

Oferuję pomoc mojej kancelarii odnośnie:

  • reprezentowania klientów we wszystkich fazach postępowania karnego (tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym)
  • porad z zakresu prawa karnego oraz wykroczeniowego
  • tymczasowego aresztowania i środków zapobiegawczych
  • reprezentowania pokrzywdzonych w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego
  • sporządzenia wszelkich pism w sprawach karnych
  • prowadzenia postępowań mediacyjnych i sporządzania propozycji ugody
  • przygotowania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • sporządzania i wnoszenia zażaleń w sprawach o przestępstwo lub o wykroczenie
  • analizy wydanego w sprawie wyroku oraz sporządzania i wnoszenia apelacji w sprawach o przestępstwo lub o wykroczenie